Avskoging i Hovemoen for å gjøre klar til bygging av E6.

Postet av Litrim den 20. Des 2023

Vi har fått melding fra Glommen Mjøsen Skog at de skal begynne å hogge skog i Hovemoen fra nå til og med januar, for å gjøre klar til utbygging av ny E6. Det er Senior kommunikasjonsrådgiver Rannveig Røstad som skriver dette i en E-post til oss. Vi har foreløpig ikke fått noe tidspunkt for når utbygger Nye Veier starter med utbyggingen og vi er utsikre for hva dette får å si for Hovemoenløpet, Strandtorgetløpet og trimløypa Hovemoenrunden. 


Skogsdrift i Hovemoen🌲❗️ Melding fra Glommen Mjøsen Skog👇
▪️ I vinter hogger vi skog i et område i Hovemoen for å gjøre klart til utbyggingen av ny E6. I tillegg hogger vi stor og gammel skog i området rundt, så trær ikke skal blåse over ende. Området ligger rett vest for veien ned mot Hovemoen gård.
▪️ Arbeidet starter nå og vil trolig pågå ut januar.
▪️ Du kan fortsatt bruke stiene i Hovemoen, men hold trygg avstand til skogsmaskinene og gi deg til kjenne. Bruk gjerne refleksvest.
▪️ Tømmerlunnene (der tømmeret stables) kan være rasfarlige og må ikke klatres på eller brukes som rasteplass. Tankene med drivstoff må heller ikke klatres på.
▪️ Glommen Mjøsen Skog utfører hogsten på oppdrag fra grunneier Innlandet fylkeskommune. Vi ønsker å gjennomføre skogsdriften på en så skånsom måte som mulig. For å forebygge sporskader kan det bli lagt tømmer og bar i stier, som vi fjerner igjen når arbeidet er ferdig.
▪️ Trærne som tas ut av skogen kommer til nytte som byggematerialer, emballasje, toalettpapir og i mange andre nyttige produkter, og treverket lagrer karbon gjennom hele sin levetid som materiale.
▪️ Spørsmål om skogdriften
❓ Kontakt skogbruksleder Egil Malme i Glommen Mjøsen Skog på tlf: 900 28 246. Spørsmål om veiutbyggingen rettes til utbygger Nye Veier.
 
Vi ønsker alle en god jul og god tur i området i vinter! 
🌲Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.