Sparbankstiftelsen DNB med midler til utbedring av sti mellom lysløypa og kanalen.

Postet av Litrim den 24. Nov 2021

Banksjefene Yngve Bø og Bjørn Warnaar fra DNB overtakte tildelingsbeviset til Innlandet Bedriftsidrettskrets / Litrim ved Finn Olsen.  Her står det at Sparebankstiftelsen DNB har besluttet å tildele Innlandet Bedriftsidrettskrets støtte til prosjektet utbedring av sti ved Birkebeineren ski stadion. 

I søknaden står det at vi ønsker å utbedre stien som går mellom lysløypa og kanalen i området rundt Birkebeieneren Skistadkon på Lillehammer. Stien er steinete med noe grunnfjell og mye røtter. 

Stien vi ønsker å utbedre er ca 600 meter lang og befinner seg i et fint turområde med OL-løyper. Denne stien vil knytte stinettet godt sammen. Stien brukes til flere arrangementer bl.a. Birken, Kanthaugenløpet Olympiaparkløpet og vil kunne bli brukt til ennå mer hvis den hadde vært bedre tilrettelagt. Da kan vi skille bil- og turtrafikk.

Vi ønsker å rydde stien,  legge et grusdekke og pigge grunnfjellet.

Innlandet Bedriftsidrettskrets er organisasjonsleddet som Litrim er en del av. Det er Litrim som vil lede prosjektet, men vi håper på godt samarbeid om prosjektet. 

Her er det kart over den delen av stien vi ønsker å oppgradere.

Det gjenstår mye planlegging og kommunikasjon med grunneier, kommune og entreprenør før vi kan begynne arbeidet. Samtidig ønsker vi å arrangere en dugnad.  

Arne Krogsveen passerer her et vanskelig parti i stien vi ønsker å utbedre. På bildet fra 2006 ser vi også Tor Håkon Viken,  Jon Evensen og Asbjørn Lie. Her er artikkel fra løpet!

Takk til Sparebankestiftelsen DNB for å gjøre dette prosjektet mulig! 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.