Hovemoenløpet

Postet av Litrim den 30. Des 2008

Hovemoenløpet 2005 - Knut Libakken og Ola Kjonerud

Hovemoenløpet ble første arrangert i 1983. HABIL har hele tiden vært arrangør. Etter at Flåkålia rundt gikk inn er Hovemoenløpet det eldst i Sørdalskarusellen. 

Løpet arrangeres i Hovemoen, på fine stier i fint terreng. Start og mål ved Svarstadvika (sør for Korgen).

Det er ny løype i år (2011) Løypa er 4,5 km lang og er noe lenger enn den i 1983. 

Løypebeskrivelse:

Støvplage og stadige terrengendringer som skyldes avskoging og masseuttak har gjort det nødvendig for Litrim å flytte arrangementet i Hovemoen til området lenger sør.
Start/målområde er lagt til Svarstadvika rett nedenfor Lillehammer C
aravansenter.
Adkomst skjer via rundkjøringen i Sannom; en tar forbi Veikroa og Skeidar og ned gjennom undergangen av E6.
Parkeringsmulighetene nedenfor undergangen er begrenset og en anbefaler å parkere ved Veikroa eller Skeidar.

Start og mål skjer på grassletta i Svarstadvika helt nede ved Lågen.
En løper nordover på veg forbi vannverket i Korgen. Holder rett fram forbi vegkrysset og løper ned mot venstre 50m etter krysset.
Følger gressdekket kjerreveg forbi et par hus og på god sti videre inn i Hovemoen.
En passerer en grind og en tømmerhytte på venstre side før en tar bratt oppover stien mot høyre i skogkanten av jordene til Hovemoen Gård.
Stien som er nyryddet kommer etter noen hundre meter inn på den gamle hovedstien som går nordover, krysser vegen til Hovemoen Gård, videre under høyspentlinja og følger nordover samme trase som Hovemoenløpet hadde tidligere.


Klikk på bildet for å få kartet i PDF-format.
Kart laget av Jørn Breilig. Kartet som kommer opp ved å klikke på bildet er laget av Lars Erik Stinterud!

En når et nytt stikryss og tar til høyre og løper stien opp mot Jeistadgruva.
Her møter en igjen hovedstien og tar nok en gang til høyre og løper sørover, krysser bilvegen og høyspentlinja og følger stien mot motocrossbanen. Før denne nås tar en på nyryddet sti svakt høyre.
Løypa går nå rett sørover, kommer inn på hovedstien og passerer den velkjente grønne porten i
kanten av gjerdet til Hovemoen Leir. Kommer inn på bilveg og følger denne forbi Korgen og til mål i Svarstadvika.
Løypas lengde er er 4,5 km.
Her her link til de foregående års løp:

Hovemoenløpet 2012     Bilder fra løpet

Hovemoenløpet 2011

Hovemoenløpet 2010

Hovemoenløpet 2009

Hovemoenløpet 2008

Hovemoenløpet 2007

Hovemoenløpet 2006

Hovemoenløpet 2005

Hovemoenløpet 2004

Hovemoenløpet 2003  

Hovemoenløpet 2002

Hovemoenløpet 2001


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.